Si abans de contactar amb nosaltres et sorgeixen algunes preguntes, potser aquí trobis algunes respostes.
Qualsevol tipus d’habitatge o edifici, ja que la tipologia i els acabats són independents de l’estructura: rústica o moderna, de platja o de muntanya, tradicional o futurista. Els acabats externs dependran de les preferències personals: les parets i les teulades poden ser recobertes de fusta, pedra, porcellànic, escaiola, vidre, pissarra, formigó, etc. Tu decideixes com vols que sigui l’habitatge dels teus somnis i nosaltres la fem realitat.

El temps varia segons la mida i de la tipologia de casa. La diferència ve donada principalment pel temps de construcció de l’estructura de fusta que sol trigar com a màxim 1 setmana. Un cop finalitzada, el procediment és igual que en qualsevol altre tipus d’habitatge sumant un total d’entre 4 i 6 mesos.

Sí. Gràcies a la metodologia BIM podem obtenir tota la informació necessària sobre l’habitatge i il·lustrar el procés complet d’edificació de manera que no hi hagi desviacions ni sorpreses durant la fase de construcció, el que ens permet tenir un control exhaustiu dels costos i els temps d’execució.

La principal diferència és que les cases modulars o prefabricades no permeten una personalització a mida del projecte ni per al client, ni per l’estructura a realitzar ja que no es poden distribuir els espais de manera diferent en base a les necessitats de cadascú.

La fusta té infinitat de qualitats tècniques respecte a altres materials: major resistència, durabilitat, adaptabilitat, propietats estàtiques excel·lents, components prims que permeten guanyar espai, perfecte aïllant tèrmic, bon comportament acústic, etc. I sobretot degut al seu menor cost ia la facilitat de muntatge, permet treure-li una major rendibilitat a la inversió dedicada a l’habitatge.

La fusta és un material natural extraordinari, procedent en el nostre cas d’una gestió forestal sostenible. És un material ecològic i renovable per diversos motius: ofereix una manera senzilla de reduir les emissions de CO2 actuant com a embornal de carboni i la seva extracció controlada beneficia els boscos assegurant la seva persistència i afavorint el seu bon estat evitant incendis, plagues, etc.

La fusta és també un material renovable que podríem reciclar i utilitzar indefinidament. El seu procés de transformació requereix un mínim consum energètic i, en ser un material orgànic, els seus desfets són biodegradables. De fet és el material utilitzat per excel·lència en els països nòrdics, anglosaxons, Japó… països on les garanties en la construcció i el compliment de certificacions és fonamental.

És el millor material en aquest sentit. La fusta resulta interessant principalment per tenir unes excel·lents propietats com aïllant tèrmic: la seva estructura interna porosa i plena d’aire evita canvis sobtats de temperatura, reduint així les necessitats d’escalfar o refredar l’ambient i col·laborant de forma activa a l’estalvi energètic.

Una paret externa construïda utilitzant fusta pot tenir només la meitat del gruix que una paret de maó o formigó, i seguir proporcionant el doble del valor d’aïllament tèrmic.

La fusta és un molt bon aïllant acústic; a causa de la seva composició en lignina i cel·lulosa absorbeix una part important de l’energia de les ones que rep, amb la consegüent reducció de la pol·lució acústica i fenòmens com per exemple, la reverberació. El poder aïllant d’una paret de fusta massissa de 10 cm de gruix correspon al d’una paret de ciment de 160 cm.

Un edifici de fusta contralaminada, quan es planifica, es construeix i es protegeix contra la humitat i els agents meteorològics de forma correcta, pot perdurar segles. Algunes cases de formigó estan a punt per ser derruïdes després de 40 anys; en països del nord d’Europa trobem cases de fusta habitades després de 200 anys de vida.

No. Habitualment la fusta s’utilitza com a element estructural de l’habitatge i està sotmesa als tractaments de conservació necessaris per a preservar-la de factors que potencialment puguin fer-la malbé. Una precaució fonamental a prendre quan es tracta de fusta per a la construcció és el contingut d’humitat. El sistema CLT té un grau d’humitat d’un 12% (+/- 2%) sent 19% el límit per sota del qual la fusta és gairebé immune als atacs d’insectes i fongs.

No, en absolut. Tot i que generalment es cregui que són més inflamables, la fusta manté la seva estabilitat portant durant més temps que, per exemple, les d’acer i ofereix millor resistència davant del foc que altres materials per la seva baixa conductivitat tèrmica. El comportament de la fusta és predictible i es crema molt lentament, mentre que l’estructura metàl·lica s’esfondrà en poc temps i en el formigó es poden generar esquerdes on l’única solució possible sigui l’enderroc de l’habitatge.

Sí. Les nostres oficines són a Barcelona però el nostre àmbit d’actuació s’estén per tot el territori espanyol peninsular i també les illes. En el cas de voler fer-te una casa fora d’Espanya estudiarem les condicions del país i la ciutat on vols construir-la.