El sistema CLT (Cross Laminated Timber) o fusta contralaminada constitueix un ingredient essencial de la recepta  de Crea.HOUSE. Actua en harmonia amb el conjunt de materials de la casa oferint el perfecte equilibri entre qualitat, resistència i versatilitat.
Aquest sistema d’edificació es basa en la construcció d’una estructura de murs de càrrega de fusta contralaminada. Aquests murs estan formats per diferents panells monocapa encolats en creu donant lloc a elements de fusta massissa de gran format d’immillorable rigidesa i enorme resistència estàtica.
La fusta contralaminada suposa un veritable progrés tècnic i els arquitectes la fan servir cada vegada més en aplicacions estructurals, especialment per a construccions a gran escala. La seva resistència, duresa, versatilitat, propietats físiques i mecàniques, així com les seves possibilitats decoratives, la converteixen en un producte ideal per a l’execució de projectes arquitectònics de qualsevol tipus.
Els avantatges principals dels murs de càrrega de fusta contralaminada respecte als materials convencionals són múltiples:
AÏLLANT
EFICIENT
Gràcies a la seva estructura cel·lular, la fusta és aproximadament unes 6 vegades més eficient que l’envà de maó, 15 vegades més que el formigó o la pedra i 400 vegades més que l’acer.
PROTECCIÓ
ESTRUCTURAL
En cas d’incendi la fusta massissa forma al seu voltant una superfície carbonitzada que proporciona protecció a l’estructura interna, de manera que els elements portants poden romandre intactes i dempeus.
DURABILITAT I
MANTENIMENT
Amb fusta estructural tractada i de qualitat especial s’aconsegueix una llarga vida útil, la qual acaba sent igual o superior a materials tan utilitzats com el formigó.
RESISTÈNCIA
SUPERIOR
La fusta té una capacitat de càrrega 14 vegades superior a la de l’acer i una resistència a la compressió equivalent a la del formigó.
MATERIAL
SOSTENIBLE
La matèria primera utilitzada prové d’una explotació forestal ecològica i socialment responsable, requereix molt poca energia per a produir-la i minimitza l’ús d’energia necessària durant la vida de l’habitatge.
QUALITAT
DE VIDA
La fusta és un material viu que respira, actua com a regulador de la humitat de l’ambient, manté la condensació a nivells mínims i absorbeix les substàncies nocives de l’aire.
EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
La la fusta permet que la casa reguli d’una manera natural tant la humitat com la conservació de la calor, de manera que es pot reduir significativament la despesa en calefacció i aire condicionat.
COMPATIBILITAT
TOTAL
El sistema CLT permet infinitat de possibilitats en termes de disseny i és compatible amb l’acer, el vidre i altres materials de construcció.
En definitiva, un sistema constructiu modern, ecològic i eficient, així com summament adaptable a cada projecte i les seves necessitats.
Compara els beneficis d’una construcció Crea.HOUSE respecte a altres sistemes constructius:

alt-text